เงื่อนไขการเช่าซื้อ

สำหรับบริษัทห้างร้านทั่วไปใช้เอกสารดังนี้
-ภพ.20/ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองจดทำเบียนบริษัท/สำเนาทำเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการ
-เช็คธนาคารที่ยังเดินบัญชี สั่งจ่ายเราล่วงหน้าตามวันเวลาที่ได้ตกลงกันเมื่อวันรับรถ

บุคคลทั่วไปที่มีร้านมีกิจการจริงๆแต่ต้องการซื้อแบบแบ่งจ่ายใช้เอกสาร ดังนี้
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารที่ออกโดยราชการ หรือเทศบาล/หรือหน่วยงานอบต.ท้องถิ่นนั้นๆ
ที่ระบุชัดเจนว่า ท่านมีกิจการและเปิดกิจการนั้นจริงๆมีตัวตนแน่ชัด
-ทำหนังสือสัญญาซื้อขายต่อกันหนึ่งฉบับเซ็นต์เอกสารและเก็บเอกสารไว้คนละ 1ชุด

เมื่อเอกสารครบได้มีการพูดคุย เราจึงจะพิจารณาและให้สินเชื่อซื้อแบบแบ่งจ่าย
ที่สำคัญ ในช่วงนี้เราให้เครดิตเฉพาะ เพื่อนเฟสบุ๊ค ประยูร เสียงล้ำ เพื่อนไลน์ แอดไลน์มาที่ prayoon4321
อย่าลืมกดถูกใจ แฟนเพจ ร้านเรา ก่อนนะครับ

Facebook : forkliftpta

Comments are closed