เผื่อบางท่านขับอย่างเดียว..!!

ทำไมรถที่ร้านพังบ่อยจัง..เอามาแบ่งเพื่อน­ๆและลูกค้าดูครับม้วนหน้าจะแนะนำวิธีซ่อมบ­ำรุงรักษาเบื้องต้นกรณีรถสตาทร์ไม่ติด..ก่­อนเรียกช่างเราควรดูอะไรเองบ้าง..เบื้องต้­น..