Update Price

ราคาอัพเดทวันที่ 15/o5/2557

ราคา…แสนกว่าบาท
ลำดับที่ วันที่ซื้อเข้า ยี่ห้อ รุ่นรถ หมายเลขรถ เสายกสูง งายาว เครื่องยนต์ รุ่นเครื่อง ราคาขาย
1 23/11/2557 TOYOTA 5FG10 42162 3.00 m 1070 m เบนซิน 5 K 140,000.00
2 26/9/2556 TOYOTA 6FG15 32552 3.00 m 1070 m เบนซิน 5 K 180,000.00
3 23/11/2556 KOMATSU FG10-15 314959 3.00 m 1070 m เบนซิน 5 K 1230466 130,000.00
4 26/4/2557 MITSUBISHI FG15F25 59624 3.00 m 920 m เบนซิน  4G63 140,000.00
5 21/6/2556 NISSAN P1F1A10J *001471 3.00 m 1070 m เบนซิน 170,000.00
6 28/9/2557 FG14T-16 625275 3.00 m 1070 m เบนซิน 5K*5003861 170,000.00
7  21/4/2557  NISSAN  J01-114796  114798  4.30 m 1070 m เบนซิน  170,000.00
8  26/4/2557  KOMATSU  FG10LC-17 631659  3.00 m 1070 m เบนซิน  H15-K30501X  170,000
9 MITSUBISHI FD20 3.00 m 1070 m S4S 180,000.00
10 21/6/2556 KOMATSU FG10LC-16 619923 3.00 m 1070 m เบนซิน 5K 160,000.00
ราคา…สองแสนกว่าบาท
ลำดับที่ วันที่ซื้อเข้า ยี่ห้อ รุ่นรถ หมายเลขรถ เสายกสูง งายาว เครื่องยนต์ รุ่นเครื่อง ราคาขาย
12 2/4/2556 TOYOTA 7FGL15 16157 3.00 m 1070 m เบนซิน 5K*5014973 230,000.00
13 2/4/2556 TOYOTA 7FGL15 15246 3.00 m 1070 m เบนซิน 5K*5012355 230,000.00
14 21/6/2556 NISSAN FJ05M25 121954 3.00 m 1070 m ดีเซล TD27 NISSAN 290,000.00
15 NISSAN NJ02M25 112032 3.00 m 1070 m เบนซิน H15 NISSAN 220,000.00
16 NISSAN 3TON W2ZUGJ02 112685 3.00 m 1070 m เบนซิน 290,000.00
17 21/12/2556 TOYOTA 5FGL20 62884 3.00 m 90 m เบนซิน 5K 1158135 250,000.00
18 1/8/2556 TOYOTA 8FG20 10888 3.00 m 1070 m เบนซิน 4Y 220,000.00
19 21/12/2557 KOMATSU FG20-11 454645 3.00 m 1070 m เบนซิน H20-S38510A 250,000.00
20 9/3/2557 TAYATA 8FG10 13630 3.00 m 1070 m เบนซิน 4Y 250,000.00
21 19/1/2557 MITSUBISHI FD25H8B 3.00 m 1070 m ดีเซล S48 300,000.00
22 28/9/2556 KOMATSU FG14LC-20 658720 3.00 m 1070 m เบนซิน K 15-016475X 280,000.00
23 28/9/2556 TOYOTA 7FGL15 24420 3.00 m 1070 m เบนซิน 5K*5040726 250,000.00
24 28/9/2556 KOMATSU FD15D-15 210853 3.00 m 1070 m ดีเซล 4FE1-548928 220,000.00
25 TOYOTA 7FBL15 13162 3.00 m 1070 m BAT 250,000.00
26 22/3/2557 KOMATSU FG15T-18 M210-64423 3.00 m 1070 m เบนซิน H15-K45518X 280,000.00
27 22/3/2557 KOMATSU FB15EX-7 61026 4.00 m 1070 m BAT 200,000.00
28 22/3/2557 KOMATSU FB25EX-5 83376 4.50 m 1071 m BAT 250,000.00
29 22/3/2557 KOMATSU FB15EX-7 63875 4.00 m 1070 m BAT 200,000.00
30 9/2/2557 MITSUBISHI FG20CD 3.00 m 1070 m เบนซิน K21 280,000.00
31 25/1/2557 MITSUBISHI FG20F17B *04366 5.50 m 1070 m เบนซิน 4G63 280,000.00
32 22/2/2557 KOMATSU FG15T20 M220-650494 3.00 m 1070 m เบนซิน K15-005981X 250,000.00
33 5/2/2557 MITSUBISHI FD20F18B *04967 3.00 m 1070 m ดีเซล S4E 280,000.00
ราคา…สามแสนกว่าบาท
ลำดับที่ วันที่ซื้อเข้า ยี่ห้อ รุ่นรถ หมายเลขรถ เสายกสูง งายาว เครื่องยนต์ รุ่นเครื่อง ราคาขาย
34 21/4/2557 TOYOTA 7FG25 4.50 m  1070 m เบนซิน  4Y* 350,000.00
35 9/2/2557 KOMATSU FGL-20-11 495244 3.00 m เบนซิน 250,000.00
36  26/4/2557 SUMITOMO 03-FT15PAXETD *00665 4.00 m 1070 m เบนซิน 160,000.00
37 19/1/2557 MITSUBISHI FD35 3.00 m 1070 m ดีเซล 350,000.00
38 22/3/2557 TOYOTA 7FG35 A7KGK40-50 3.00 m 1070 m เบนซิน  490,000.00
39 26/4/2557 KOMATSU FG20C-12 517299 3.00 m 1070 m เบนซิน H20-K60265X 250,000.00
40 TOYATO 8FG15 10927 3.00 m 1070 m ดีเซล 1DZ 0162748 330,000.00
41 19/1/2557 TMC FD20C3 4.00 m 1200 m ดีเซล TD27 380,000.00
42 MITSUBISHI FG20F17B *03240 3.00 m 1070 m เบนซิน 4G63 190,000.00
43  MITSUBISHI  FG18F25A  70042  3.00 m 1070 m  เบนซิน  4G33  160,000.00
44
45  20/4/2557  KOMATSU  FD30-8   3.00 m  1071 m  ดีเซล  280,000.00
46  26/4/2557 TOYOTA 7FG18 10541 4.00 m 1070 m เบนซิน  4Y*2009235  270,000.00

Comments are closed